Mizaç Eğitimi Birinci Kur

Mizaç Eğitimi Birinci Kur

İlm-i Tıb
Umur-Tabiiye( Doğa olayları)

Unsur :Kuvvetler
Anasır Erbaa:4 element
Mizaç:Yaratılış özellikleri
Ahlat

-Ahlat uyumu
-Nüzuç:Rafine

Ahlatların birbirine Galebe çalması (Birbirini yenerek etkisini azaltması)

A)Maddi sebepler
B)Faili sebepler

İslami ve Geleneksel  Tıbbın Konuları
Tabiatın Dört Temel Unsurları
Temel Unsurların Fonksiyonları
_Toprak
_Hava
_Su
_Ateş

İslami ve Geleneksel Muayene Yöntemleri
Mizaçlar
-Hastalık türlerine göre mizaçlar
-Ahlat bakımından mizaçlar
-İnsan vücudundaki ahlatlar
-Ahlatların (Mizaçlar) görevleri
-Ahlatlar neden oluşur
-Ahlat Miktarları

İnsanın farklı yaş dönemlerindeki mizacları
İnsan hayatında etkili olan enerjiler
Vücutta olan kuvvetler

-Amir ve İşçi kuvvetler

Vücudun organları
-Amir organlar
-Vasıta Organlar
-İşçi organlar

Organların mizaçları
Hayat dönemi mizaçları
Mevsimsel Mizaçlar
Denk Mizacın belirtileri
Mizaç ve Ahlatların karşılaştırılması
Mizaçların mevsimsel değişiklikleri
Ahlatlar
Sıcak ve Soğuk mizaçlar nelerdir
Mizaç nasıl ıslah edilir
Mizaçların yükselmesi ve baskın mizaçlar

-Kan değerlerinin yükselmesi
-Balğam yükselmesi
-Öd yükselmesi
-Sovda yükselmesi

Sağlıklı Yaşam için 6 önemli faktör
-Her hastalığı zıddıyla iyileştirmek
-Mevsimsel Hastalıklar
-Mevsimsel Hastalıkların Önlenmesi
-Bahar
-Yaz
-Sonbahar

Kış Mevsimleri
-Kan Mizacı yükselmesi ve nedenleri
-Safra Mizacının yükselmesi ve nedenleri
-Sovda Mizacının yükselmesi ve nedenleri
-Balgam Mizacının yükselmesi ve nedenleri
-Kan Mizacının yükselme belirtileri
-Safra Mizacının yükselme belirtileri
-Safra Mizacının yükselme belirtileri
-Sovda Mizacının yükselme belirtileri
-Balğam Mizacının yükselme belirtileri
-Kan Mizacı yükselmesi hangi hastalıklara sebep olur
-Safra Mizacı yükselmesi hangi hastalıklara sebep olur
-Sovda Mizacı yükselmesi hangi hastalıklara sebep olur
-Balgam Mizacı yükselmesi hangi hastalıklara sebep olur

Ahlatların karşılaştırılması
Vücut kilosu ve Mizaçlar
Her bir organın mizaçta belirtileri ve elementleri
Meslekler ve Mizaçlar
Hayvanlar ve Mizaçlar
Yemekler ve Mizaçlar
Bitki desteği ve Mizaçlar
Hastalıklar ve Mizaçlar
Mizac tayini soruları
Mizac testi uygulama
Puan cetvelinde bulma

Eğitim Müfredatı

Instagram

@mizacmektebi

Whatsapp

+90 536 630 87 87

Telefon

+90 536 630 87 87

Harita

Mizaç Mektebi